interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund

Project EnOp

7 CO2-technologieën, 7 CO2-prototypes

Wij produceren te veel CO2, en veroorzaken daarmee klimaatverandering door opwarming van de aarde. Duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonneenergie, waterkracht, getijde-energie en geothermische energie zijn nodig om CO2-emissies terug te schroeven. Om de CO2-cyclus terug te sluiten is er meer nodig. Gebruik van CO2 als koolstofbron of als middel voor chemische energieopslag kan hier een oplossing bieden.

Energieopwekking uit duurzame bronnen gebeurt meestal op een kleinere schaal dan het opwekken van conventionele energie uit kolen of gas. Nadeel is dat de beschikbaarheid van energie uit duurzame bronnen variabel is. Het is ook wel eens windstil en de zon gaat elke avond onder. Om het energiesysteem toch flexibel, betrouwbaar en toegankelijk te houden is (chemische) energieopslag essentieel. In het door NanoHouse geïnitieerde project ‘CO2 voor Energieopslag’ (EnOp) worden systemen ontwikkeld voor energieopslag met CO2 en worden slimme materialen ontwikkeld op basis van CO2.

Meer informatie over dit Interreg project is te vinden op www.projectenop.eu